EU Fondovi

Naziv projekta: Ulaganje u novi informatičku i komunikacijsku opremu tvrtke MGL International d.o.o.

Nositelj projekta: MGL INTERNATIONAL d.o.o.

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je financiran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Opis projekta :

Uvođenjem informacijsko-komunikacijskog sustava unutar Hotela Amabilis dovelo je do integracije cjelovitog upravljanja hotela uz pomoć jedne komunikacijske mreže i tehnologije.

Ona omogućava jednostavnije upravljanje i vođenje operativnih procesa u hotelu te pruža nepregledne mogućnosti za prezentaciju i plasman proizvoda i usluga ,što u konačnici znači povećanje prepoznatljivosti hotela u odnosu na konkurenciju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi i očekivani rezultati ovog projekta su povećanje konkurentnosti tvrtke MGL INTERNATIONAL d.o.o. kroz uvođenje novih informacijsko-komunikacijskog sustava, rast prihoda i broja zaposlenih te unapređenje poslovnih procesa tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta: 1.039.388,36 HRK

Iznos koji sufinancira Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj: 540.481,94 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.01.2020. do 01.01.2021.

Relevantne internetske stranice:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
Za više informacija o projektu možete kontaktirati Mirjanu Gajić putem e-maila: backoffice@hotelamabilis.com

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke MGL INTERNATIONAL d.o.o.